Baltic Pride 2020-Tallinn

Baltic Pride

Eesti, Läti ja Leedu ühist kultuurifestivali Baltic Pride on kolmes riigis korraldatud vastavalt Eesti LGBT Ühing, Mozaika ja LGL aastast 2009. Baltic Pride on Eestis aset leidnud aastatel 2011, 2014 ja 2017. Baltic Pride seisab vaba ja hooliva ühiskonna eest, kus kõigil on hea ja turvaline elada, olenemata seksuaalsusest, sooidentiteedist ja eneseväljendusest. Järgmine Baltic Pride jõuab Tallinnasse aastal 2020.

Pride-festivale on maailmas korraldatud ligi pool sajandit. Esialgu tähistati pride’idega Stonewalli sündmuseid, kui 1969. aastal hakkas hulk inimesi vastu politseivägivallale New Yorgi geibaaris. Hiljem on pride’ide eesmärk olnud juhtida tähelepanu eri probleemidele, millega soo- ja seksuaalvähemustest inimesed ühiskonnas kokku puutuvad.

Rohkem informatsioon Facebookis. 

(https://www.lgbt.ee/baltic-pride)